Skoler og institutioner

Kommunale folkeskoler
Fjordskolen, Byskoleafd. Nørrevold 13, 54 92 06 51 Hjemmeside
Nordvestskolen, Stormarksafd., Fastings Allé 1, 54 67 66 70

Private skoler
Privatskolen Nakskov, Nørrevold 30, 54 92 01 00 Hjemmeside
Stenoskolen, Jernbanegade 5, 54 92 09 74  Hjemmeside

Efterskoler
Halstedhus Efterskole, Halstedhus Vej 2, Halsted, 54 93 96 31

Erhvervsskoler
CELF, Søvej 6, 54 88 88 88

Gymnasier
Nakskov Gymnasium & HF, Søvej 6, 54 91 43 00  Hjemmeside

Musikskole
Lolland Musikskole, Gyvelvej 3, 54 67 62 42  Hjemmeside

Ungdomsskoler
2-tal, Lolland Ungdomsskole, Gyvelvej 3, 25 12 00 04  Hjemmeside

Øvrige skoler
Lolland Produktionsskole, Skandsen 11, 54 92 83 00  Hjemmeside
Nakskov Projektskole, Gyvelvej 3, t4 67 74 30  Hjemmeside
VUC Storstrøm, Søvej 6, 54 88 17 30

Sociale institutioner, private
Den boligsociale fond, Jernbanegade 1, 20 78 83 85  Hjemmeside
Friheden Nakskov, Jernbanegade 4, 54 95 80 80
Fonden Stjernen, Marienlystvej 17, 54 92 22 91