Nakskovs nye fremtid

Nakskov Havn – et fragtskib på vej ind for at laste korn. Foto: Philip Rasmussen

Af Henrik Høegh, viceborgmester (Skrevet i 2015)

Nakskovs købstadshistorie rækker jo som bekendt 750 år tilbage i tiden. Den er fuld af spændende begivenheder, erhvervseventyr og stærke mænd og kvinders kamp for byen og deres egen forretning og liv.
Hvor er Nakskov på vej hen i dag, hvilke erhverv, sek-torer eller personer bringer nye afsnit i Nakskovs spændende historie? Nu er fremtiden jo altid det sværeste at spå om, men jeg vil alligevel prøve at give mit bedste bud.
Det er min klare overbevisning, at byens største udviklingsmuligheder skal findes omkring Nakskov Havn med de tilhørende erhvervsarealer, de mange mindre industrivirksomheder, Nakskov Fjord med den flotte natur og det velplacerede handelsliv.
Først havnen, som med sin vanddybde på 8,5m har gode muligheder for at udvikles til en vigtig udskibningshavn. Landbrugsprodukter, herunder korn og sukker, er vigtig tonnage for havnen i fremtiden. I dag tegner der sig et billede, hvor Kalundborg i nord og Nakskov i syd bliver de vigtigste udskibningshavne for korn. Ind imellem kæmper Køge og Vordingborg om resten.
Det var også på grund af havnen, at Vestas kom tilbage til Nakskov, her kan de helt lange møllevinger håndteres og sejles herfra til Europas vindmøllepladser. Ligeledes var havnen trækplaster for East Metal. Nakskov Havn har med sine store ledige baglandsarealer nogle unikke muligheder for at tiltrække pladskrævende produktioner, som skal udskibes. Tænk blot på broelementer og bundfundamenter til kystnære vindmøller. Dertil kommer selvfølgelig hele konkurrencen om tilførsel af materialer til Femern Tunnellen, her vinder Nakskov Havn helt sikkert sin del af opgaven.
Jeg vil også nævne klimasikringen af Nakskov. Det er mit store håb, at det lykkes for os at finde finansiering af en sluseport ved Trælholmen, som foreslået af Phillip Rasmussens firma. Hermed placerer vi Nakskov og vores havn, som en by med nye moderne installationer, som vil hidkalde respekt og give anledning til interesserede besøgende.
Som nævnt har Nakskov gode traditioner for at være hjemby for moderne virksomheder inden for metal, filtration, morgenmadsprodukter, transport, logistik og selvfølgelig sukker m. m. I virkeligheden en imponerende pallet af fagområder. Nakskov største begrænsning indenfor disse spændende industrier i fremtiden ligger i virkeligheden nok i at kunne fremskaffe den nødvendige specialiserede arbejdskraft. Dette problem skal løses gennem bevidst arbejde med Nakskovs identitet og selvbevidsthed, gerne med fokus på uddannelse og tilflytning. Udviklingen af rute 9, samt en ordentlig vejforbindelse fra Havnen hertil, er ligeledes en afgørende faktor.
Vi har i Nakskov i dag en fantastisk god struktur på handelslivet. De store dagligvarebutikker tæt på det gode handelsliv i Søndergade med gode parkeringsmuligheder tæt på er unik for byen. Det betyder, at Nakskov er en rigtig god handelsby for hele Vestlolland – dette faktum kan også udvikles.
Nakskov har til gode for alvor at blive opdaget af turismebranchen. Det kan ske med den rette satsning og i samarbejde med en række investorer. Det handler om at udvikle Hestehovedet med den fantastiske strand,og flotte udsigt over fjordlandskabet. Dette skal gøres sammen med udvikling og samling
af Nakskovs rigtig gode tilbud til lystsejlere og lystfisker.
Jeg forventer og håber, at Lollands Kystkulturcenter om få år er kommet godt i gang. Lige nu er omfanget og kombinationen med andre aktiviteter svær at forudsige. Men et er helt givet: Formidlingen af og arbejdet med at turismeudvikle Nakskov Fjord skal i løbet af de kommende år speedes væsentlig op til stor glæde for os bor-gere og områdets turister. De opnåede fondsmidler skal og kan bruges til denne promovering af landets flotte og mest ørige fjord.
Denne udvikling skal kombineres med en yderligere branding af Lollands mange fantastiske lokale kvalitetsfødevarer. Det er mit store håb, at vi lykkes med at gennemføre en mere samtænkt og kombineret eksport og markedsføring af vores gode råvarer. Ligeledes har vores restauranter og dygtige kokke selvfølgelig altid lokale gastronomiske perler på menukortet.
Herudover vil jeg fremhæve vores arbejde med Nakskovs fremtoning – også kaldet “områdefornyelse”. Det er et langt sejt træk med nedrivning, indretning og genopbygning af gader, torve, bygninger og veje, hvor vi gør en hel del i kommunen. Men hvor også den enkeltes ind-sats er helt nødvendig for at nå de ønskede mål.
Til sidst vil jeg fremhæve den fantastiske gode selvbevidsthed og forståelse af lokale værdier, som “Lolland Falster Lovestorm” har betydet for os alle. Denne glædelige udvikling omkring vores egen forståelse af vores muligheder og potentiale har den allerstørste betydning for vores landsdel. Med dette i baghovedet skal vi se fremtiden i møde med tro på – og vilje til at udvikle og forny Nakskov og Lolland til en spændende og udfor
drende fremtid med gode resultater i sigte.

Her kan du hente historien som PDF