Fritid & fornøjelser

Danmarks Sukkermuseum, Løjtoftevej 22, 54 92 36 44   Hjemmeside
Den gamle Smedje, Tilegade 21, 54 92 66 74
Det gamle Trykkeri, Jernbanegade 8 st., 54 95 63 40
Kappel Stubmølle, Kappelvej 6
Købelevhaven – japansk have, Oddevej 116, 54 93 20 87  Hjemmeside
Nakskov Biograf- og Kulturforening –  Hjemmeside
Nakskov Brandmuseum, Elvej 10, 23 47 12 32  Hjemmeside
Nakskov Skibs- & Søfartsmuseum, Havnegade 2, 54 95 39 09  Hjemmeside
Postbåden Vesta, Nakskov Havn, 54 93 12 36  Hjemmeside