Et nyt Lolland i 2017, tak!

Hvordan så drømmene for Nakskov ved indgangen til 2017

(November 2016)Julelysene er ved at være brændt ud, og vi skal snart til at lære at skrive 2017. Men inden vi for alvor tager hul, skulle vi måske lige se tilbage på det år, der i den grad ligger på dødslejet.
Vores kommune har haft 1350 års jubilæum tilsammen i Maribo og Nakskov. Men er det lyspunkter, eller kunne vi have gjort mere for at sætte positivt fokus på vores område og udnyttet jubilæerne bedre?
Det er naturligvis altid en afvejning af indsatsen, og det udbytte der kommer, men med 600 og 750 års jubilæer kunne det have været interessant at få lokket endnu flere til området.
Kan vi gøre det bedre i det nye år?
Man kunne godt forestille sig, at en mere direkte markedsføringsindsats kunne lokke folk til de to ældste byer og håbe på, at den gode historie om middelalderbyerne får fat i flere turister.
Det kunne også være, det kunne lokke folk til direkte at flytte til Lolland og bosætte sig her. Det er trods alt skatteyderne, der betaler for den offentlige service, som vi altid får at vide, vi bruger mange penge på. Og dem kan vi ikke få nok af.
Er der andet, man kunne gøre bedre, hvis man så tilbage og kunne lave noget bedre end i det år, der rinder ud?
Kodeordene i det næsten forgangne år har været besparelser, nedrivninger, kæmpe økonomiske underskud i den offentlige sektor og følelsen af selvtilstrækkelighed på den virksomhed, der omfatter næsten hver 10. borger, nemlig Lolland Kommune.
Kan det mon forbedres? Ikke for at skræmme nogen, men i håbet om at få en bedre oplevelse som borger og en langt bedre dialog for at enes om de
mål, som Lolland Kommune og borgerne i fællesskab har om udvikling.
Her ligger et potentiale, som kunne sætte vores område forrest i køen af positiv udvikling, hvor troværdighed og langsigtet planlægning tæller, hvis vi selv vil og sætter alle sejl til og ikke bare lader tingene ligge og håber på, at andre vil hjælpe os eller komme med en stor pose penge.
Viljen til sejr er noget, der kræver en enorm indsats, og det kræver mod. Og mod er også noget af det, det kan kræve at møde et kommunalvalg om 330 dage.

Hvem har ansvaret?
For alle os almindelige borgere er det vel et spørgsmål om, hvad man ønsker at nå i de kommende måneder og år. Er man en person på kontanthjælp, kan man næsten forstå, hvis man ikke har de store forventninger til den nærmeste fremtid. Det kan der dog laves om på, hvis fokus er på et bedre liv.
For knap en måned siden kunne man i bogen ”Vinderkultur på Lolland-Falster” læse om nogle af de mange vindere, der også findes i vores landsdel og kommune. Ikke kun dem, der er vindere i økonomisk henseende, men også dem, der er vindere – uden at være millionærer.
At være vinder er at gøre noget, som enten gør en selv glad eller andre glade. Og det kan vi alle. Vi kan alle gøre det lidt bedre. Vi kan alle være innovative. Vi kan alle behandle andre bedre.
Det kunne jo være en del af et nytårsforsæt. Uanset om man nu sidder på et plejehjem, man sidder i byrådet eller i en stilling, hvor man har indflydelse på hverdagen for rigtigt mange andre mennesker.

Målet for øje
Det store spørgsmål er, om vi altid har målet eller målene for øje. Hvis vi allesammen gerne vil noget bedre med liv, økonomi eller job, så er målet nødvendigt at fastholde.
Det er dog ikke altid kun nogle få mennesker, der kan sikre, at vi holder retningen mod målet. Det er faktisk lige som at køre bil efter en GPS. Kører vi en omvej, finder apparatet selv en ny vej, men det har stadig målet som fast punkt.

Har vi en tidsplan?
Vi kan alle se tilbage. Gik det stærkt nok, var der fokus nok, var der et reelt mål?
Det har vi alle vores egen holdning til, men hvis vi ser mod udlandet, kan vi se, hvordan intet er, som det var før. Har vi mod til at tænke, om der er brug for en seriøs hovedrengøring? Lad os blot se mod England og høre ordet Brexit. Eller endnu længere væk og høre navnet Donald Trump. Det ville man næppe have drømt ved det forrige årsskifte.
Kan det ramme os selv, bare på en anden måde? Vi kan ikke melde os ud af Danmark. Men vi kan jo være heldig eller uheldig – afhængig af hvor man står – at få nogle nye ledere til at styre vores kommune. Valgets resultat er uforudsigeligt. Og det er noget, vi alle har indflydelse på, og det er noget, som smitter af på os allesammen.
Det er heller ikke ligegyldigt, når man har en virksomhed. Hvis omdømmet for vores kommune ikke er højt vurderet, kan det betyde, at man ikke kan låne til udvidelser eller nyetablering. Og så rammer det jo os alle.
Vi har altså ikke al den tid, vi ønsker os. Tiden løber, og resultater og mål er vigtige at holde fast i, hvis vi skal nå frem til et bedre Lolland i 2017.
Godt nytår til jer alle!

Her kan du hente historien som PDF