Erhvervsuddannelser

CELF
Søvej 6
4900 Nakskov
I Nakskov tilbydes følgende
uddannelser:
• Bager & konditor
• Detailhandel
• Ernæringsassisent
• Kok
..
..
• Smed
• Træfag (tømrer)
• Handelsuddannelse
• Kontoruddannelse