Anders F. Møller, 62 år, Lollands Bank

Anders F. Møller, Lollands Bank


Tidligere havde de fleste provinsbyer et eller flere lokale pengeinstitutter. Nakskov var ingen undtagelse, idet byen havde ikke mindre end 2 selvstændige pengeinstitutter indtil for få år siden. Under finanskrisen er antallet af pengeinstitutter i landet reduceret fra ca. 150 til nu lidt over halvdelen. Det er derfor glædeligt, at Nakskov fortsat kan være stolte af at have et selvstændigt pengeinstitut til gavn for hele lokalområdet.

Lollands Bank er ét af de pengeinstitutter, der klarede sig igennem finanskrisen med overskud alle årene. Med en god økonomi var Lollands Bank derfor klar til at indgå en fusion med Vordingborg Bank i december 2013, med Lollands Bank som det fortsættende pengeinstitut.

Det første år efter fusionen var helt naturligt et stort omkostningsår, men blev samtidig et stort nedskrivningsår, idet resultatet for 2014 før skat blev et underskud på 31 mio. kr. efter nedskrivninger på 113 mio.

Allerede i 2015 var resultaterne igen positive, og året sluttede med et overskud før skat på 31 mio. kr., men det er ikke noget imod det resultat, der tegner sig for 2016, idet banken med udgangen af 3. kvartal 2016 havde et overskud før skat på 59 mio. kr., hvilket placerer Lollands Bank som den bank, der har forrentet den tilstede-værende kapital med landets højeste afkast. Dette resultat er også belønnet på fondsbørsen ved at have årets mest stigende børskurs blandt pengeinstitutter.

Fra finanskrisens begyndelse og til dato har Anders F. Møller været bankens ”styrmand” og således garant for, at Lollands Bank fortsat er på god kurs.

Her er omtalen som PDF